Rekordhøye salgsinntekter innen oppdrett i 2022

Fiskeridirektoratet melder om rekordhøye salgsinntekter innen oppdrett i 2022.

Salgsinntektene økte med 32,5 prosent fra 2021 til 2022, og skyldes en økning i gjennomsnittlig pris på laks og regnbueørret. Dette viser foreløpige tall fra Fiskeridirektoratets statistikk for akvakultur.

Det ble solgt oppdrettsfisk for totalt 106,5 milliarder kroner i 2022. 

Vestland og Nordland var de største oppdrettsfylkene for fisk i 2022, både i mengde og verdi. Totalt ble det solgt 370 000 tonn oppdrettsfisk i Vestland og 367 000 tonn oppdrettsfisk i Nordland til en verdi av henholdsvis 24,3 milliarder kroner og 24,2 milliarder kroner. Bak Nordland ligger for Troms og Finnmark med salgsinntekter på over 20 milliarder kroner