Regjeringen legger fram ny strategi for kultur og reiseliv

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen legg torsdag fram en ny strategi for kultur og reiseliv. 

Strategien "Norge som attraktiv kulturdestinasjon" blir lagt fram under konferansen "Kultur, reiseliv og lokal utvikling"

Strategien har fått navnet: "Norge som attraktiv kulturdestinasjon". 

"Med denne strategien ønsker vi å styrke Norges posisjon som kulturdestinasjon. Vi ønsker at både norske og utenlandske reisende skal ha med seg en bit av kultur-Norge når de reiser hjem, og at Norge skal være et land de vil oppleve mer av", skriver regjeringen i en nyhetsmelding,