Pukkellaks fanget i Nunavik bekymrer biologer

To pukkellaks ble fanget i Nunavik sommeren 2019, og det er de første dokumenterte fangstene av den uønskede arten i Quebec, Canada. Det skriver Nunatsiaq News.

Pukkellaks har allerede blitt observert i de vestlige delene av canadisk Arktis, så vel som i Skottland og England. Pukkellaks har blitt observert i norsk farvann siden 1960, etter at Russland utplasserte lakseyngel i elver som munner ut i Hvitsjøen i det nordvestlige Russland.

Eksperter frykter at spredningen av pukkellaks vil skape press på den atlantiske villaksstammen på grunn av nye parasitter og sykdommer.