Påviste rekedød etter lusemidler

Fiskeri- og Havbruksnæringen står bak et forskningsforsøk som har målt hvilken effekt midler mot lakselus har på reker.

Forskningen viser at dypvannsrekene er følsomme overfor slike midler, men noen lusemidler er mer dødelige enn andre.

Hos overlevende reker ble det ikke observert noen effekter vedrørende rekenes adferd, antall egg eller embryoutvikling i eggene. Ei heller hos de klekkede larvene.