Overlevende etter internatskoler i NWT kan søke om 10 000 dollar i kompensasjon

Overlevende fra internatskoler for urfolksbarn som var elever ved skolene på dagtid, men overnattet hjemme, kan søke om 10 000 canadiske dollar i kompensasjon etter et forlik i etterkant av et gruppesøksmål. Det skriver CBC Canada.

Søksmålet ble lansert av to urfolksgrupper i 2012 på vegne av personer som var elever ved internatskolene på dagtid, men dro hjem på kvelden. I søksmålet ble det hevdet at de som gikk på disse skolene fikk sitt språk og sin kultur ødelagt, at rettighetene deres ble brutt, og at dette forårsaken psykisk skade.

Et forlik ble oppnådd og deretter godkjent av en føderal rett i september 2021. Forliket omfatter 10 000 canadiske dollar i kompensasjon som overlevende kan søke om å få.

For etterkommere av tidligere elever, samt overlevende, finnes det også et fond på 50 millioner canadiske dollar som man kan søke til for å få støtte til helbredende tiltak, utdanning og støtte for språk, kultur, arv og minneaktiviteter.

Det er antatt at 12 000 – 20 000 dagtidselever fra internatskolene for urfolksbarn fortsatt var i live i mai 2005.