Ordføreren i Anchorage bøtelagt for økonomisk feilrapportering

I Alaska har kommisjonen for offentlige tillitsvalgte avgjort at Anchorages ordfører Dave Bronson har levert utilstrekkelige økonomiske rapporter om sine valgkamputgifter i forbindelse med ordførervalget tidligere i år, ifølge APM. Bronson er derfor ilagt en bot på 38 500 dollar.

Den opprinnelige klagen ble innlevert i april av advokater som representerer Forrest Dunbar, medlem av kommunestyret i Anchorage og Bronsons motkandidat i ordførervalget. Dunbars kampanje ba om at klagen skulle behandles før valget, men kommisjonen avslo dette.

Det endelige utfallet ble offentliggjort mandag.