Oppdrettsråd skaper strid på Island

Det islandske havforskningsinstituttet (MFRI) har kommet med et nytt råd som kan medføre 20 prosent økning i lakseoppdrett i landet, noe som ville medføre et årlig volum på over 100,000 tonn for første gang, skriver RUV.

Den nye anbefalingen åpner for å doble oppdrettsaktiviteten i fjordene øst i landet og åpner også for å øke omfanget i de vestlige fjodene. MFRI har også foreslått å åpne for lakseoppdrett i fjorder hvor det hittil ikke har vært tillatt.

Miljøvernere, eiere av lakseelver og organisasjoner som det islandske fiskeforbundet har protestert heftig mot forslaget.