Økt antall korrupsjonssaker på Grønland

En ny integritetsstudie på Grønland viser at det har vært en økning i antall korrupsjonssaker i perioden 2014-2018, skriver Sermitsiaq.

En anti-korrupsjonsundersøkelse fra 2012 fant ingen tegn til at korrupsjon var et problem på Grønland, men situasjonen ser ut til å ha forandret seg. Antall politianmeldte bestikkelsessaker økte fra 81 til 203, og andre former for korrupsjon har økt fra 22 til 27 anmeldelser i perioden, ifølge rapporten.

Rapporten sier videre at korrupsjon på Grønland er mer relatert til grenselandet mellom vennetjenester og inhabilitet, og mellom berettigede og uberettigede gaver. Rapporten anbefaler videre at Grønland slutter seg til internasjonale antikorrupsjonsavtaler og utarbeider en antikorrupsjonsstrategi.