NYKOS la fram resultatene av fem års forskning på miljøkonsekvensene av sjødeponering

Tirsdag denne uka la NYKOS (New knowledge on Sea Disposal) fram resultatene av fem års forskning på miljøkonsekvensene av sjødeponering, skriver Geo365. 

Etter fem år med forskning, og minst 50 år med oppsamling av et rikt erfaringsmateriale gjennom deponering i flere norske fjorder, presenterte prosjektledelsen resultatene av en studie som forsøker å belyse hvilke miljøkonsekvenser deponering av gruveavfall kan ha på det marine miljøet.

– Gjennom NYKOS har vi tatt tak i utfordringene med sjødeponi på en helt annen måte enn tidligere, mener Per Helge Høgaas, prosjektleder for NYKOS. 

– Det aller viktigste er at forskerne har gjennomført et godt stykke faglig arbeid for å forstå miljøkonsekvensene av deponering i sjø, og at både myndigheter, bedrifter og forskningsmiljøer som følge av dette har fått ny kunnskap som kan anvendes i praksis, legger han til.

Initiativtakerne var også motivert av å gi samfunnsaksept til myndighetenes beslutninger knyttet til konsekvensvurderinger og utslippstillatelser. Miljødirektoratet, som ganske nylig la frem en rapport som konkluderte med at vi ikke bør forby deponering av gruveavfall i fjordene våre, bør derfor omfavne kunnskapsløftet.

Det samme gjelder en rekke departementer som alltid blir involvert i diskusjonene omkring sjødeponi, for ikke å se de kommunene som har – eller vil få – deponi innenfor sine grenser.

– Vi svarer likevel ikke på alle problemstillinger knyttet til sjødeponi i denne rapporten. Det har vært nødvendig å gjøre et utvalg, så selv om vi nå vet mye mer vil nok enkelte fortsatt kunne finne hull i den nye kunnskapsbasen.

Gruveindustrien vil selv kunne bruke den nye kunnskapen til å minimalisere miljøpåvirkninger av egen virksomhet. Bedriftene vil altså selv være brukerne av den nye kunnskapen der deponering er aktuelt.