Norge og Grønland er enige om kvoteavtale for 2022

Norge og Grønland har blitt enige om en kvoteavtale for 2022.

Grønlands kvote i Barentshavet i 2022 er satt til 4 000 tonn torsk, 750 tonn hyse, 650 tonn sei og 425 tonn bifangst av andre arter.

Den norske torskekvoten er på 1350 tonn og kveitekvoten 30 tonn.

Norge og Grønland er også enige om å videreføre det gode forskingssamarbeidet, særlig for bestandene blåkveite, torsk, uer og makrell.