Norge og EU skal forhandle om fisk i Bergen

Mandag møtes Norge og EU for å forhandle fiskeriavtalen for 2020. avtalen har en verdi på 8 milliarder kroner.

– Avtalen med EU er viktig for Norge. Sammen kan vi sikre ansvarlig forvaltning av fiskebestandene i Nordsjøen. I år fokuserer vi særlig på forvaltning av torsk og tiltak som skal beskytte torskeyngel og småfisk i Nordsjøen, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i en pressemelding. 

Første del av forhandlingene fant sted i London forrige uke. Mandag fortsetter de i Bergen. Partene må bli enige innen 6. desember.

Norsk fiskeripolitikk og forvaltning er ikke en del av EØS-avtalen. Derfor forhandler man med EU hvert år.