Norge fastsetter nasjonal makrellkvote i fravær av enighet mellom kyststater

Norge har nå fastsatt en nasjonal makrellkvote for 2022 på 278 222 tonn, en nedgang på rundt 7 prosent sammenliknet med i fjor. Dette er gjort i mangel på en kyststatsavtale med Storbritannia, EU, Island, Færøyene og Grønland, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Det er beklagelig at kyststatene ennå ikke har blitt enige om en avtale om fordeling av makrellbestanden, kommenterer fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Årets totalkvote tilsvarer anbefalt samlet fangst, og er på 794 920 tonn. Den norske kvoten utgjør 35 prosent av denne.

I senere år har økt havtemperatur ført til at makrellen svømmer lenger nord, og nå finnes vest for Grønland i Norskehavet og ved Svalbard, nord i Barentshavet. Dens nordøstlige dreining i utbredelse gjør at det i dag befinner seg mer makrell i norske farvann enn da forrige makrellavtale ble inngått i 2014.

Bakteppet for dagens situasjon er at EU og Storbritannia ikke ville videreføre avtalen fra 2014 etter brexit. Forhandlingene mellom kyststatene vil imidlertid fortsette for fullt til høsten for å oppnå en løsning for kommende år.