Nordiske justisministre styrker samarbeidet mot menneskehandel

Mandag møttes de nordiske justisministrene i Finnskogen innenfor rammen av Nordisk ministerråd, det offisielle organet for nordisk regjeringssamarbeid.

Dette var den første fysiske samlingen for ministrene på tre år, der også Færøyene og Grønland var representerte. Det skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

Hovedtema for samtalene var menneskehandel, og ministrene besluttet å etablere en arbeidsgruppe mot menneskehandel. Gruppen skal danne ramme for kunnskap- og erfaringsutveksling, og den skal ta initiativ på nordisk nivå for å forsterke innsatsen mot menneskehandel, ifølge en pressemelding fra Finlands justisministerium.

– Befolkningen i de nordiske landene mener at kampen mot grenseoverskridende kriminalitet er det viktigste området for nordisk samarbeid, ifølge en undersøkelse fra Nordisk råd og Nordisk ministerråd. Når det gjelder menneskehandel, antas det at den økende internasjonale spenningen og krigen i Ukraina, samt klimaendringene vil øke flyktningstrømmene og risikoen for menneskesmugling i Norden ytterligere, sier Finlands justisminister Anna-Maja Henriksson (SFP).

Justisministrene drøftet også cyberkriminalitet, gjengkriminalitet og seksuallovbrudd.