Næringsministeren skal diskutere overturisme med reisemål i Nord-Norge

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)  har invitert aktører fra norsk reiseliv til et møte om overturisme. Han ønsker å høre hvilke konkrete utfordringer noen av Norges mest besøkte reisemål opplever, få forslag til hvordan utfordringene kan løses både lokalt, regionalt og nasjonalt, og synliggjøre virkemidlene kommunene allerede har.

- Veksten i reiselivet må skje på en måte som kommer lokalbefolkningen til gode, og samtidig ivaretar våre unike natur- og kulturressurser. For å lykkes med dette må vi utveksle gode løsninger, som reduserer belastningene knyttet til turisme på norske reisemål, sier næringsministeren.

Destinasjonene som er representert i møtet er blant annet Lofoten, Longyearbyen, Geiranger, Flåm/Aurland, Bergen, Trolltunga, Preikestolen/Kjerag, Tromsø, Lyngen og Senja.

- Dette er reisemål som opplever utfordringer knyttet til høye besøkstall deler av året. Det kan være slitasje på kultur- og naturattraksjoner, redusert fremkommelighet og trafikkpress, eller betydelig økning i leiepriser i boligmarkedet, sier Røe Isaksen.

Hver destinasjon vil i møtet gi en kort presentasjon av sine erfaringer knyttet til overturisme. Møtet vil også gi deltakerne en arena for å utveksle kunnskap og lære av hverandre.