Milliondryss til kommunale fiskerihavner i nord

Regjeringen gir over 36 millioner kroner i tilskudd til sju nye prosjekter som skal gi bedre kommunale fiskerihavner i Troms og Finnmark.

I Finnmark får Nordkapp, Porsanger, Hasvik, Lebesby, Gamvik og Hammerfest kommune til sammen 15,5 millioner kroner til flytebrygger og kaianlegg.

I Troms får Skjervøy kommune like over 5,2 millioner kroner til en flytebrygge.

Norske kystkommuner kan søke Kystverket om tilskudd til fiskerihavneanlegg, gjennom en tilskuddsordning. Ordningen for kommunale fiskerihavntiltak skal stimulere kommuner til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner og er sentral for å realisere fiskerihavnetiltak som er viktige for kommunene, men som er så kapitalkrevende at de ikke kan gjennomføres uten statlig støtte. Kystverket gir tilskudd på inntil 50 prosent av total­kostnaden for et prosjekt.

LES OGSÅ: Det arktiske kystlivet: Arild driver noen av de få gjenværende fiskemottakene i Salten