Mange fra asiatiske land søker seg til Grønland

Tall fra Grønlands Statistik viser at det bor rekordmange personer med utenlandsk statsborgerskap på øya, melder den grønlandske rikskringkasteren KNR.

For fem år siden bodde det 1017 personer på Grønland som ikke er statsborgere i riksfellesskapet. Nå har dette tallet økt til 1860.

Storparten av disse har statsborgerskap i asiatiske land, skriver KNR. De fleste kommer fra henholdsvis Filippinene (486) og Thailand (249). Deretter følger Island (128) og Kina (80).

Tilbake i 2017 kom de fleste innvandrerne fra andre europeiske land.

Totalt har Grønland 56.619 innbyggere per 1. oktober. Det er 96 flere enn for et år siden.