Lyser ut oljekonsesjoner i Barentshavet

Olje- og energidepartementet kunngjorde i går utlysning av 25. konsesjonsrunde.

Runden omfatter ni områder, fordelt på åtte i Barentshavet og ett i Norskehavet.

Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i andre kvartal 2021. Selskapenes søknadsfrist er satt til 23. februar 2021, skriver departementet.