Kraftselskapet SKS med tilfredsstillende resultat i 2022

SKS (Salten Kraftsamband) leverer et tilfredsstillende årsresultat for 2022. Resultatet preges av høy kraftproduksjon, gode handelskontrakter, samt økning i kraftprisen siste kvartal.

Det skriver selskapet i en pressemelding. 

SKS Handel er kraftig medvirkende til at SKS leverer et tilfredstilende årsresultat. Selskapet leverte et driftsresultat på 94,1 milloner kroner og resultat etter skatt på 74,9 milloner kroner.

Til tross for høy systempris i Norge, gikk snittprisen på kraft i Nord-Norge (NO4) ned sammenlignet med 2021. Gjennomsnittlig kraftpris for NO4, hvor SKS produksjonsanlegg er lokalisert, var 25 øre/kWh, noe som er betydelig lavere enn landsgjennomsnittet på rekordhøye 134 øre/kWh.

– SKS leverer et tilfredsstillende årsresultat for 2022. Høy kraftproduksjon (2 577 GWh), gode kraftkontrakter, samt stigning i kraftprisen siste kvartal, gjør at konsernet leverer et OK resultat i 2022, sier Liina Veerme, konsernsjef i SKS.

Konsernregnskapet viser en omsetning på 820 millioner kroner (MNOK) og et driftsresultat på 439 millioner. Resultat før skatt er på 339 millioner kroner. Resultat etter skattekostnad ble 86,9 MNOK mot 282 MNOK i 2021.

Gjennom skatter, avgifter, og øvrige samfunnsbidrag har konsernet bidratt med 337 MNOK til fellesskapet. Generalforsamlingen har vedtatt at det for 2022 utbetales 61 MNOK i utbytte til eierne.

SKS er eid av Bodø kommune (30,04 %), NTE AS (22 %), Jämtkraft AB (20,06 %), Nordlandskraft AS (Nordland Fylkeskommune) (11,12 %), Fauske kommune (10,01 %), Bodø Energi AS (4,71 %,) Bodø Pensjonskasse (2,05 %).