Kongelig besøk på Norges nye isgående forskningsfartøy

H.M. Kong Harald og H.K.H. Kronprins Haakon besøkte i dag forskningsfartøyet FF «Kronprins Haakon» i Oslo. Skipet kom direkte fra tokt utenfor kysten av Dronning Maud Land i Antarktis. Om bord fikk de kongelige informasjon om det ferske toktet, og om skipets egenskaper i isen. Det er første gang Kongen besøker skipet – mens Kronprinsen var til stede i anledning skipsdåpen i hjemmehavnen Tromsø i fjor høst, skriver Norsk Polarinstitutt i en pressemelding. 

- Det er en stor dag når Kongen kommer om bord, sier Polarinstituttets direktør, Ole Arve Misund. Både Kongen og hans sønn Kronprinsen er opptatt av forskning – og har stor interesse for det maritime. Besøket er til stor inspirasjon for oss, sier Misund.

Kongen og Kronprinsen fikk omvisning i skipets forskningshangar som også huset ROV (fjernstyrt undervannsfarkost) nylig brukt til å undersøke havbunnen langs Astrid-ryggen i Dronning Maud Land. Deretter ble de kongelige vist rundt i skipets laboratorier. Kongen og Kronprinsen fikk informasjon om pågående forskning og kommende tokt under omvisningsrunden.

Etter å ha tilbrakt nærmere et halvt år i Antarktis på tokt i regi av Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet, er det nå Arktis og fortsatt deltakelse i det store nasjonale forskningsprosjektet, «Arven etter Nansen», som står for tur.