Kinopremiere for "La elva leve"

Filmen "Ellos eatnu" – "La elva leve" har kinopremiere 3. februar. Handlingen knytter seg til Alta-saken for over 40 år siden, som markerer et vendepunkt for norsk samepolitikk. Saken er foranledningen til at Samerettsutvalget ble oppnevnt, som igjen førte til opprettelsen av Sametinget, grunnlovsbestemmelsen om samene og Finnmarksloven.

Filmen aktualiserer samepolitiske saker, som blant annet vindkraftsaker, språk-revitalisering og Sannhets- og forsoningskommisjonen, melder i en pressemelding fra Norske Samers Riksforbund (NRS).

Skuespiller, aktivist og samepolitiker Beaska Niillas spiller karakteren Piera filmen. Han er en kjent aktivist i det samiske samfunnet og sametingsrepresentant for NRS.

NRS sier i pressemeldingen at Sápmi står i stor gjeld til Alta-aksjonistene. "Oppofrelsene fra enkeltpersoner under Alta-aksjonen førte til sameloven, Sametinget og andre milepæler. NSR ser at vi har et tungt ansvar for å føre videre arven."