Katolske biskoper lover 30 millioner canadiske dollar til overlevende fra internatskoler

Kort tid før Canada for første gang skal markere en nasjonal sannhets- og forsoningsdag har landets romersk-katolske biskoper lovet å bidra til et finansieringsmål på 30 millioner canadiske dollar som skal brukes til å bearbeide traumene forårsaket av internatskoler, skriver Nunatsiaq News.

Biskop Raymond Poisson, preses blant de katolske biskopene i Canada, sier i en pressemelding at «det er full enighet om at katolske organisasjoner må gjøre en mer målbar innsats for å bidra til håndtering av lidelsen som [ofrene] har opplevd».

Pengene vil gå til tiltak drevet av lokale kirker i alle regionene i landet og vil omfatte en rekke ulike urfolksgrupper, sies det i pressemeldingen.

For øvrig har Canadas Sannhets- og forsoningskommisjon bedt om at paven skal komme med en unnskyldning på canadisk jord.