Justis- og Forsvarsdepartementet skal dele på Jan Mayen

Ansvaret for Jan Mayen skal deles mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet. Det ble vedtatt i Statsråd fredag.

Ansvarsfordelingen mellom de to departementene i dag følger av en avtale fra 2007 som ble inngått mellom Forsvarsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet, som da hadde budsjettansvaret for samfunnet Jan Mayen. Samfunnet Jan Mayen er betegnelsen på en kontingent på om lag 15 personer som er ansatt av Forsvaret for å bemanne stasjonen og understøtte aktivitetene på Jan Mayen.

LES OGSÅ: Planlegger ny fiberkabel til Svalbard og Jan Mayen