Islands bestand av sjøkreps stuper

Bestanden av sjøkreps rundt Island stuper, skriver Iceland Review. Det islandske vannforskningsinstituttet anbefaler en 80 % reduksjon i fangsten.

Sjøkrepskvoten for 2018 var 1.150 tonn, noe som var rekordlavt. Likevel ble bare 728 tonn tatt. Det er det laveste fangsttallet noensinne siden sjøkrepsfisket på Island startet på 1960-tallet.

Hvis forskernes anbefalinger skal legges til grunn, vil kvota bare bli på 235 tonn i år.