Ingen store cruiseskip til Island i år

Ingen store cruiseskip er ventet i Reykjavik i år, og antall cruisepassasjerer er derfor lavere enn hva som ble spådd ved begynnelsen av året, ifølge RUV Iceland. Neste år ser imidlertid ut til å ville slå alle rekorder både med hensyn til antall skip og antall passasjerer.

Ved begynnelsen av 2021 var det opprinnelig booket inn 198 curiseskip til Reykjavik dette året, og skipene hadde til sammen 217 000 passasjerer. Imidlertid har pandemien var lenger enn antatt og det er nå antatt at bare 99 skip vil anløpe byen, og de vil ha 71 000 passasjerer. Ingen av disse 99 skipene er i klassen store cruiseskip (med mer enn 2000 passasjerer).

De fleste anløpene vil være såkalte ekspedisjonscruise med rundt 200 passasjerer. I de fleste tilfellene vil passasjeren fly til Island og gå om bord i Reykjavik under overholdelse av gjeldende smittevernregler.