Høyesterett behandler ikke Svalbardtraktaten i snøkrabbesak

15.-17. januar behandler Høyesterett den såkalte ‘Snøkrabbe-saken’ i storkammer. Høyesterett har på forhånd varslet at retten vil begrense behandlingen til å gjelde spørsmålet om snøkrabben er en sedimentær art eller ikke, og i forlengelsen av dette hvorvidt fangst av snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel uten gyldig dispensasjon er straffbart.

Det innebærer at forståelsen av Svalbardtraktaten ikke skal behandles, skriver Høyesterett.