Havforskere tilrår lavere torskekvote i Barentshavet

Tirsdag kom kvoteråd fra den norsk-russiske forskergruppen for fiskebestander i Barentshavet for nordøstarktisk torsk (skrei) og hyse, samt snabeluer. Det skriver Havforskningsinstituttet i en pressemelding.

Forskerne anbefaler blant annet en torskekvote på opptil 566.784 tonn i 2023, noe som er 20 prosent lavere enn for 2022. Den foreslåtte kvoten er også den laveste siden 2009.

– Torskebestanden er på vei nedover, men vil trolig stabilisere seg om rådene blir fulgt, sier Bjarte Bogstad, bestandsansvarlig for nordøstarktisk torsk ved instituttet og del av nevnte forskergruppe.

Kvoterådene for nordøstarktisk hyse og snabeluer ligger på omtrent samme nivåer som i fjor.

Norges og Russlands myndigheter vil som vanlig sette de endelige kvotene gjennom den norsk-russiske fiskerikommisjonen.