Grønlandsk #metoo-sak avgjort, 40 dagers fengsel for tidligere partisekretær

Den grønlandske landsretten (tilsvarer lagmannsretten i Norge) har etter tre dagers rettssak dømt den tidligere partisekretæren i Siumut, Mikael Petersen, for seksuell trakassering av flere kvinner i partiet. Det skriver KNR.

I januar ble Petersen dømt i tingretten, men mente seg uskyldig og anket avgjørelsen på stedet.

Nå har landsretten dømt ham på nytt. Han ble funnet skyldig i to forhold, mens han ble frifunnet og delvis frifunnet for to andre forhold. Han ble dømt til å sone 40 dager i fengsel.

Saken mot Petersen var med på å starte en stor debatt om seksuell sjikanering på Grønland. Tidligere leder for selvstyreregjeringen, Kim Kielsen fra Siumut, har fått kritikk for å ha støttet Petersen med sitt vitnemål i retten.