Grønlands fiskeriminister: Flyndrekvoten skal ned

– Våre forgjengere satte flyndrekvoten for Diskobukta alt for høyt, sier Grønlands naalakkersuisoq for fiskeri, Aqqaluaq B. Egede fra partiet IA, ifølge KNR.

Mens Naturinstituttets kvoteanbefaling lå på 4 000 tonn, ble kvoten satt til 7 000 tonn. Dermed ble den biologiske rådgivningen overkjørt.

Nå har Grønland byttet regjering, og Naturinstituttet har igjen kommet med sin anbefaling for neste års kvote: 4 346 tonn flyndre.

Egede lover å holde seg tett til den biologiske rådgivningen, men har enda ikke bestemt hva neste års kvoter vil ligge på. Han sier han vil arbeide for et bæredyktig fiske på Grønland, og at dette kan bety at flyndrefiskerne vil måtte jobbe annerledes enn de har vært vant med til nå.