Gir 25 millioner kroner til museer i Nordland

Fylkesrådet i Nordland øker tilskuddene til museene i fylket, og vil i år bevilge totalt 25,3 millioner kroner. Helgeland Museum får mest, mens den minste potten går til det samiske friluftsmuseet Gállogiedde på Evenes.

Fylkesrådet i Nordland øker tilskuddene til museene i fylket, og vil i år bevilge totalt 25,3 millioner kroner. Helgeland Museum får mest, mens den minste potten går til det samiske friluftsmuseet Gállogiedde på Evenes.

- Museene er viktige kunnskapskilder og tradisjonsbærere for oss alle. De forvalter landsdelens historie og er viktige for vår identitet. Det er grunnen til at fylkesrådet i sitt  budsjettforslag for 2015 prioriterer museene, og øker tilskuddene med over 2 millioner kroner, inklusive prisstigning, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Grete Bang (Ap) i en pressemelding.

Tilskuddene fordeler seg slik:

* Museum Nord (Lofoten, Ofoten og Vesterålen) mottar kr 7.075. 000 kroner.

* Nordlandsmuseet (Salten) - som også får midler til å dekke driftskostnader ved  Hamsunsenteret - får 9.041.000 kroner.

* Helgeland Museum får 9.137.000 kroner.

* Gállogiedde Samisk friluftsmuseum får kr 62.000 kroner,

 

Tags