Forsvaret forskningsinstitutt skal teste hval-hørsel i nord

I mai starter et fireårig forskningsprosjekt i havet utenfor Vestvågøy i Lofoten hvor et norsk-amerikansk forskerteam skal sperre deler av Vestfjorden for å fange vågehval levende og teste hva de hører.

Målet er å beskytte vågehvalen mot menneskeskapt støy, som for eksempel sonarer og seismikk, skriver Kyst og fjord.

Forskerne skal sette opp en 1.300 meter lang not tvers over et sund ved Vestvågøya, hvor ung vågehval hvert år vandrer på vei til beiteområder lenger nord i Barentshavet. Nota skal lede hvalen inn i et basseng hvor den blir værende et døgn for å forsøke å måle hørselen. Deretter slippes den løs.

Det er Forsvarets forskningsinstitutt som sammen med amerikanske National Marine Mammal Foundation står bak forskningsprosjektet.