Forsker på klimaendringers effekt på tang og tare i Canadas Arktis

Tirsdag avsluttet forskere en dykkeekspedisjon i Cambridge Bay på territoriet Nunavut, helt nord i Canada. Her har de over flere uker studert hvilke innvirkninger klimaendringer har på tang og tare i arktiske farvann, et område det er lite forskning på. Dette skriver den canadiske kringkasteren CBC.

Havtemperatur har mye å si for hvor tang og tare vokser rundt om verden. Et varmere hav som følger av global oppvarming ventes å ha størst påvirkning på slike havalger i Arktis og Antarktis.

– Vi vet at artssammensetningen vil endres, og at arktisk tare ikke vil ha noe annet sted å bevege seg til når vannet blir for varmt. Men andre tarearter vil bevege seg opp fra sør, sa forskningsprosjektets leder Amanda M. Savioe ved Det canadiske naturmuseum til CBC underveis i ekspedisjonen.