Fiskeridirektoratet mot havvind-anlegg ved Sørøya

Fiskeridirektoratet er sterkt imot at det etableres havvindanlegg ved Sørøya i Finnmark, skriver Kyst og fjord.

Årsaken er at det er stor fiskeriaktivitet i området som vil bli svært skadelidende dersom det etableres havvindanlegg der. Blir dette området og andre fiskbare områder frigitt til havvind frykter direktoratet at de vil være uaktuelle som fiskefelt. 

Fiskeridirektoratet peker også på at det foreslåtte området utenfor Sørøya grenser til Loppa marine verneområde og at det ikke er utredet hvilke konsekvenser etablering av vindkraft vil ha for det marine verneområdet.