Finland vurderer hvordan Natos nærvær skal være i landet

– På dette stadiet ser vi på ulike alternativer for Natos tilstedeværelse i Finland. Tiden for mulige løsninger er lengre fram i tid, men de må være forsvarlige fra Natos synspunkt og fordelaktige for Finlands sikkerhet, sa forsvarsminister Antti Kaikkonen (C) på mandag i en tale på et nasjonalt forsvarskurs i Helsinki.

Spørsmål tilknyttet Natos kommando- og styrkestruktur er samtidig ikke noe Finland kan avgjøre alene, påpekte Kaikkonen.

– Selvsagt må de ulike innfallsvinklene og målene som passer våre interesser bli grundig evaluert av vår forsvarsadministrasjon, men framfor alt handler dette om diskusjoner og forberedelser med våre framtidige allierte, uttalte forsvarsministeren, som også la til at Nato ikke har presset sine strukturer på medlemsland.

Finland og Sverige har status som «inviterte» i Nato – noe som vil si at de inviteres til alliansens møter og kan delta med talerett, men ikke stemmerett. Godkjenning av deres søknader om medlemskap gjenstår i Ungarn, Slovakia og Tyrkia.