Fikk innspill for styrking av tiltakssonen i nord

Tirsdag inviterte kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til dialogmøte i Hammerfest rundt tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms. Utgangspunktet for møtet var den nylig framlagte evalueringen av de personrettede tiltakene i sonen.

Funn fra evalueringsrapporten ble presentert på møtet, og ulike aktører i tiltakssonen kom så med sine tilbakemeldinger og innspill. Blant deltakerne var representanter for Hammerfest kommune, fylkeskommunen, regionråd og ungdomsråd, næringsforeninger, Innovasjon Norge, NAV og utdanningsinstitusjoner. En tilflytter var også med. 

– Både folk og næringsliv i regionen er svært opptatte av at de personrettede virkemidlene blir styrket, og det er regjeringa allerede i gang med. I årets budsjett har vi økt satsen for sletting av studielån og innført gratis barnehage fra høsten av, uttaler Gjelsvik i en pressemelding.

Ministeren sier at han tar med seg inputen i det videre arbeidet med å snu befolkningsnedgangen i tiltakssonen. Regjeringen har tidligere varslet fokus på nordområdene og befolkningsutviklingen i ny distriktsmelding, som etter planen skal legges fram for Stortinget denne våren.  

– Nord-Norge skal være et attraktivt sted å jobbe, studere og leve – også utenfor de største byene, framholder Gjelsvik.