Danmark forbyr utslipp av scrubbervann fra skip til havmiljøet

Den danske regjeringen har inngått en politisk avtale om forbud mot utslipp av såkalt scrubbervann (vann fra våtvasking av røkgass) til dansk territorialfarvann.

 

Utslipp av såkalt scrubbervann fra skip ut til 22 kilometer fra den danske kysten blir forbudt ved lov fra 1. juli 2025.

I dag kan skip bruke såkalte åpne scrubbere for å rense den tunge bunkersoljen de seiler på for svovel ved å vaske røyken og deretter slippe scrubbervannet direkte til sjøs. Dette har bidratt til for høye nivåer av en rekke tungmetaller og tjærestoffer som bly, kadmium, antracen og benz(a)pyren i havmiljøet. Skrubbevann er en betydelig kilde til miljøfarlige stoffer i det marine miljøet. Med avtalen kan utslippet av nikkel til havmiljøet reduseres med inntil 20 prosent og utslippet av antracen med sju prosent.

LES OGSÅ: Kritiserer regjeringen for å ikke stille seg bak felles klimaerklæring