Canadisk gruveselskap sendte oppsigelsesvarsel til over 1100 ansatte

Søndag sendte det canadiske gruveselskapet Baffinland ut oppsigelsesvarsel til over 1100 av sine ansatte, hvorav 200 er inuitter. Det skriver CBC Canada.

Baffinland driver med malmproduksjon på Baffinøya på territoriet Nunavut i det arktiske Canada.

I mai ba selskapet den canadiske regjeringen om krisetillatelse til fortsatt å kunne utvinne inntil seks millioner tonn malm fra sin Mary River-gruve på Baffinøya i år. Uten en slik tillatelse vil gruvens framtid stå på spill, sa selskapet og advarte om masseoppsigelser. 

Nå forbereder Baffinland to runder med oppsigelser som vil tre i kraft 25. september og 11. oktober hvis tillatelsen uteblir. Dette kan ramme ansatte i alle deler av selskapets nordlige operasjoner.

Selskapet fikk i 2018 en midlertidig tillatelse til å øke produksjonen fra 4,2 til 6 millioner tonn, og denne ble forlenget ut 2021.

Nunavuts organ for miljøvurderinger (NIRB) behandler for tiden en forespørsel fra Baffinland om å få fortsette malmutvinningen i samme takt som de siste årene.