Canadas postvesen styrker relasjonene med urbefolkningssamfunn

Canadas postvesen offentliggjorde denne uka planer om å forbedre tjenestetilbudet for urbefolkningssamfunn i Nordområdene, skriver CBC News.

Dale Leclair, postverkets direktør for urbefolknings- og nordområdesaker sier at det statseide selskapet vil møte hvert enkelt lokalsamfunn for å lære mer om deres spesifikke behov.

Leclair sier mye av årsaken til strategien kom fra Sannhets- og forsoningskommisjonens anbefalinger. Han sier videre at noen lokalsamfunn kan få nye postkontor med alle tjenester tilgjengelig, mens andre kan få nye pakkeskap og tilgang til banktjenester.

Leclair sier at postverket også vil tilby en ny «kompensasjonsstruktur» for dem som har kontrakter på å drive postkontorer i Nordområdene, slik at de kan levere mer stabile og enhetlige tjenester.