Canada forby lysttrafikk i nordlige farvann

Etter å ha forbudt cruisetrafikk i nordlige farvann for 2020-sesongen har Canada nå også forbudt lysttrafikk for årets sesong nord for 60. breddegrad, samt i kystfarvannene i det nordlige Quebec og Labrador. Det skriver Nunatsiaq News.

Lysttrafikk er definert som lystfartøyer som båter, skip og enhver vannfarkost som brukes av lyst og ikke har med seg betalende passasjerer eller frakter gods for betaling. Kanoer, kajakker, seilbåter og motorbåter inngår i definisjonen.

Tiltaket vil være i kraft i alle fall ut oktober.

Begrensningen gjelder ikke for utenlandske lystfartøyer som utøver sin rett til fri gjennomreise i canadisk territorialfarvann, men personer om bord i slike fartøy må gi beskjed til transportministeriet minst 60 dager før de kommer til canadisk arktisk farvann og kan bli pålagt betingelser for å få seile gjennom nordlige canadiske farvann, ifølge Transport Canada.