Bygdevekstavtalar blir utprøvd i tre områder i Finnmark

Kommunal- og distriktsdepartementet har valgt ut tre områder i Finnmark som nasjonale piloter for utprøving av bygdevekstavtaler.

Bygdevekstavtaler er et nytt distriktspolitisk virkemiddel, som skal bidra til bosetting, tilgang på kompetent arbeidskraft og framtidsretta næringsutvikling i distriktskommuner.

– ­Nord-Norge er et strategisk satsingsområde for regjeringen, og nærheten til Russland gir en eigen sikkerhetspolitisk dimensjon. Vi er opptatt av at det bor folk i nord, og at lokalsamfunnene er bærekraftige og attraktive. Derfor er Finnmark sentralt når vi nå skal teste ut dette nye verktøyet, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding. 

De tre pilotområdene som blir testet ut i Finnmark er Vestre Varanger (Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana), Midt-Finnmark (Nordkapp, Porsanger, Lebesby og Gamvik) og Hammerfest i samarbeid med Hasvik og Måsøy.

– Disse Finnmarkskommunene ønsker å jobbe målrettet for å få fram nye løsninger for sine lokalsamfunn. Jeg gleder med til å se hva kommunene får til sammen - og med staten som partner, sier Gjelsvik.

I søknadene belyser Finnmarks-kommunene flere innsatsområder som det kan være aktuelt å samarbeide om i avtalen: som tiltak rettet mot unge, rekruttering, tjenesteproduksjon, bostadutvikling og næringsutvikling..

I statsbudsjettet for 2023 foreslår regjeringen å styrke satsingen på bygdevekstavtaler med ytterligere 15 millioner kroner til 25 millioner kroner totalt for 2023.

– Viss budsjettforslaget blir vedtatt i Stortinget vil vi åpne for at flere kommuner kan søke om å inngå en bygdevekstavtale på nyåret, seier Gjelsvik.