Bluejay Mining får IKKE lete etter uran på Grønland

Bluejay Mining fikk 18. mars to tillatelser til mineral-leting i to mineralområder i det sørlige Grønland, og selskapet hevdet på sine hjemmesider og sosiale medier at det skal søke etter «metaller, gull og uran». Det er imidlertid ikke helt riktig, sier det danske råstoffdepartementet, ifølge Sermitsiaq.

Departementssjef Jørgen Hammeken-Holm sier til avisen at selskapet kan lete etter metaller og mineraler, men ikke etter hydrokarboner eller radioaktive mineraler, som uran er.

Råstoffdepartementet gjorde allerede 23. april selskapet oppmerksom på at informasjonen på hjemmesiden kan være misvisende, og sier nå at de igjen vil være nødt til å ta dette opp med selskapet.