Beredskapssamling i Rovaniemi

Det nordiske sivile beredskapsnettverket High North Cooperation var nylig samlet i Rovaniemi i Finland.

Det melder Statsforvalteren i Nordland. 

Det to dager lange møte i Rovaniemi 29.-30. april samlet beredskap- og kommunikasjonsmedarbeidere fra statsforvalterne i Nordland, Troms og Finnmark og de regionale forvaltningsorganene i Nord-Finland og Lappland i Finland, og Norrbotten og Västerbottens län i Sverige.

- Vårt sivile beredskapssamarbeid blir tettere og dypere, sa direktør Joni Henttu fra Lapplands länsstyre som var vertskap for vårens samling i Rovaniemi.

Dette var første møte etter at Sverige også ble medlem av NATO.