345 millioner til innovasjon i næringslivet

Regjeringen tildeler 345 millioner kroner til 29 innovasjonsprosjekter i næringslivet gjennom Forskningsrådet. Tre av disse prosjektene er nordnorske. Dette kunngjør Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Nordvågen AS i Vest-Finnmark mottar 2,8 millioner kroner til etablering av et visningssenter om den moderne villfisknæringen. Senteret skal være inne i et produksjonsanlegg for hvitfisk og kongekrabbe, og vil spille på alle de fem sansene i presentasjonen; syn, hørsel, lukt, smak og følelse.

Matforskningsinstituttet Nofima AS i Tromsø får 20 millioner til et prosjekt om cellulært landbruk med sikte på å muliggjøre bioteknologi for framtidig matproduksjon.

Airside Innovation AS i Bodø får 15,4 millioner kroner til et prosjekt som handler om overgang fra manuell til AI-assistert rapportering om sikkerheten ved flyplasser, altså et samspill mellom kunstig intelligens og mennesker.

– Norge skal gjennom et grønt skifte og store omstillinger. For å lykkes trenger vi forskning og innovasjon i næringslivet. Tildelingene vitner om at det er mange gode søkere. Jeg er imponert over at det er så mange norske bedrifter som tenker nye tanker og utvikler smarte løsninger, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).