Tvangssterilisering av urfolkskvinner foregår i Canada frem til i dag, sier menneskrettighetskomité

The Canadian Senate Building in Ottawa and Senator Salma Ataullahjan
Det canadiske senatet. Innfelt: Senator Salma Ataullahjan, som har ledet arbeidet med rapporten. (Foto av senatet: lezumbalaberenjena/flickr.com, foto av senator Ataullahjam: Det canadiske senatet)

Det canadiske senatets menneskerettighetskomite skriver i en fersk rapport at tvunget sterilisering av urfolkskvinner foregår den dag i dag, og ber om tiltak for å stanse praksisen.

Komiteen startet sine undersøkelser i februar 2019. Det var foranlediget av et massesøksmål som ble startet i Saskatchewan i oktober 2017. Søksmålet tok utgangspunkt i to urfolkskvinner som rapportert om å ha blitt tvangssterilisert mot sin vilje.

Stor medieoppmerksomhet høsten 2018 førte til at mer enn 100 urfolkskvinner fra fem provinser sto frem med anklager om at de også hadde blitt sterilisert mot sin vilje og uten å ha gitt samtykke til dette.

Rapporten fra det canadiske parlamentets menneskerettighetskomite
Den ferske rapporten fra det canadiske parlamentets menneskrettighetskomité

Mens tvangssterilisering i tidligere tider var lovlig og ofte knyttet til datidens behandling av mental helse, ble det forbudt gjennom lovendringer på 1970-tallet. Komiteens undersøkelser viser imidlertid at praksisen ikke hører fortida til, men tvert imot foregår også i dag. Forekomsten av dette er underrapportert og anslagene antas å være for lave, skriver menneskerettighetskomiteen i sin rapport.

FN bekymret

FNs komité mot tortur publiserte i desember 2018 en periodisk rapport om Canadas implementering av FNs antitorturkonvensjon. Denne FN-komitéen viste til å ha mottatt informasjon om at tvangssterilisering fortsatt foregår og uttrykte bekymring omkring Canadas manglende etterlevelse av konvensjonen, samt over mangelen på erstatning og oppreisning til kvinnene som har blitt tvangssterilisert.

Den canadiske senatskomiteen sier videre at den er bekymret for at tvangssterilisering skal ha skjedd både med urfolkskvinner så vel som kvinner fra andre sårbare og marginaliserte grupper i Canada. Komiteen antar videre at forekomsten er langt høyere enn hva som hittil er kjent og at det er nødvendig med videre undersøkelser.

Les også:

Tags