Runa Haug Khoury

Seniorrådgiver Energi og Industri, Bellona. Runa er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og har en mastergrad i miljøpolitikk og -regulering fra London School of Economics (LSE). Hun har siden 2005 jobbet med kraftmarked og fornybar energi, bla i Econ Pöyry og DNV. I Bellona jobber Runa i skjæringen energi og industri. Sentrale tema er miljørettet innovasjon og vekst i kraftkrevende industri, videreutvikling av norsk fornybarnæring, og redusert petroleumsavhengighet i norsk økonomi. Runa kommer fra Tromsø og Vesterålen, og er sentral i Bellonas nordområdearbeid.