Jan-Gunnar Winther, direktør Senter for hav og Arktis

Direktør
Direktør ved Senter for hav og Arktis