Oppdrettsselskapet Nordlaks med nye rekorder

Eirik Welde, Nordlaks
Konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks. Selskapet et familieeid havbruksselskap med base i Hadsel i Vesterålen. (Foto: Nordlaks).

Oppdrettskonsernet Nordlaks samlede omsetning vokste fra 2,7 milliarder kroner i 2020 til 3,6 milliarder i 2021. 

Både oppdrett, slakteri- og videreforedlingsvirksomheten til Nordlaks noterte produksjons- og omsetningsrekorder i 2021.

I 2021 omsatte Nordlaks-konsernet for 3,6 milliarder kroner og leverte et samlet årsresultat etter skatt på 786 millioner kroner. Gode laksepriser har hjulpet, men bak omsetningsrekorden ligger også en økning i produksjonen, skriver selskapet i en pressemelding. 

Det heleide datterselskapet Nordlaks Oppdrett omsatte for 3,4 milliarder kroner i 2021. Det er ny rekord for selskapet som driver matfiskoppdrett av atlantisk laks og regnbueørret i en rekke kommuner nord i Nordland og sørlige Troms og Finnmark.

Investeringer i ny teknologi

Siden 2018 har Nordlaks investert 3,6 milliarder i hovedsakelig ny teknologi. Dette gjelder blant annet for havfarm-prosjektene, nye brønnbåter og investeringer i semilukket produksjon. Selskapet har også ambisjoner om utbygging av settefiskanlegg og fabrikken på Børøya på Stokmarknes i Vesterålen. Fram mot 2028 ser konsernsjef Eirik Welde investeringsmuligheter på opptil 7 milliarder kroner, utdyper han i pressemeldingen. 

Nordlaks melder videre om betydelig økning i slakteri- og videreforedlingsvirksomheten i 2021. Nordlaks Produkter satte ny omsetningsrekord i 2021 med 860 millioner kroner, opp fra 702 millioner kroner året før.

Tags