Norge oppretter to nye basestasjoner i nordområdene

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde fotografert under Øvelse Nord i april. Foto: Erlend Frithjof Hagenes 

Regjeringen vil opprette to nye basestasjoner i nordområdene, en på Svalbard og en i Hammerfest, avslører Ingvil Smines Tybring-Gjedde, samfunnssikkerhetsminister. Norge blir med det første land i verden som kan kommunisere helt til Nordpolen.

Samfunnssikkerhetsministeren kom med en budsjettlekkasje i Bodø fredag: 

.- For å ivareta Norges ansvar for redningsberedskap i nordlige havområder opp til Nordpolen er det besluttet å opprette tilfredsstillende HF-dekning i de nordligste havområdene ved å etablere en basestasjon på Svalbard og en basestasjon nord på fastlandet

Beslutningen kommer i kjølvannet av flere ulykker og nesten-ulykker til sjøs, den mest kjente av den Northguider-forliset i romjula i fjor og er noe flere har etterlyst i lange tider. 

Ifølge tall fra Telenor Kystradio har antallet cruisebåter økt fra 33 fartøy i 2010 til 122 fartøy i 2018.

Leder Terje Hammer sier til NRK at de har sett et stadig økende behov for bedre kommunikasjon i nordområdene, i takt med at isen trekker seg nordover.

– Det er svært viktig å få dette på plass. Vi har i dag store områder med hull i dekningen for nødkommunikasjon, sier han

Til Nordpolen

Når de to basestasjonene er ferdig bygget, om et knapt år, vil Norge bli første land i verden som kan kommunisere med fartøy helt opp til Nordpolen. 

– På grunn av klimaendring og økt cruiseturisme får vi økt aktivitet i disse områdene. Det betyr også at vi trenger økt beredskap. Vi har ikke nødkommunikasjon i disse områdene. Her gjør vi det mulig ved å sette opp en stasjon i Hammerfest og en på Svalbard, sier Tybring-Gjedde. 

Prislappen for satsingen er på 6 millioner kroner.

Also read

"Norge har rednings- og beredskapsansvar i deler av de nordligste havområdene opp til Nordpolen. Det foregår økt næringsaktivitet i havområdene, og spesielt i nord som følge av at klimaendringene gjør disse områdene mer tilgjengelig for petroleumsvirksomhet og transport på de nordlige sjørutene. Fiskeriaktivitet flytter seg også nordover som følge av temperaturøkningene i havet", skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.  

De siste årene har Hovedredningssentralene sett fiskeriaktivitet nord for Svalbard hele året, ikke bare i sommerperioden som tidligere. Cruisetrafikken til Nord-Norge, Svalbard og i Barentshavet er økende. Vinter- cruise øker også. Dette aktualiserer behovet for velfungerende maritim nødkommunikasjon i disse områdene ytterligere.

Tags