Leserinnlegg – Norge er ingen tjener for verdens stormakter

Bård Ludvig Thorheim
Bård Ludvig Thorheim er leder av Høyres internasjonale utvalg og gjesteforsker ved Nordområdesenteret, Nord universitet. (Foto: Privat).

– I en situasjon hvor stormaktene i verden har sviktet å vise lederskap i en rekke globale spørsmål, er det riktig at Norge er tydelig på hva vi står for, mener Bård Ludvig Thorheim, som leder Høyres internasjonale utvalg, om Norges seier i FNs sikkerhetsråd.

Norsk utenrikspolitikk leverer. Norge fikk flest stemmer, i tøff konkurranse med Canada og Irland, om å bli valgt inn i FNs sikkerhetsråd.

Det er ikke nytt at Christian Tybring-Gjedde (Frp) er imot dette. Men hans begrunnelse staker ut en utenrikspolitisk kurs som etter mitt skjønn skader norske interesser.

Han sier til TV2 at Norge ikke er tjent med plassen fordi vi «er avhengig av et godt forhold til alle tre verdens stormakter. Plassen i sikkerhetsrådet vil kontinuerlig sette det på prøve».

Jeg vil invitere Tybring-Gjedde til å ta en tur ut av Oslo-bobla og se på utviklingen i våre nordlige nærområder. I Nordområdene viser de tre maktene han sikter til, USA, Kina og Russland, økt aktivitet og interessehevdelse. Norge må forholde seg til dette - enten vi liker utviklingen eller ikke.

Jeg vil invitere Tybring-Gjedde til å ta en tur ut av Oslo-bobla og se på utviklingen i våre nordlige nærområder.

Vi må hevde og ivareta våre interesser i denne utviklingen. Og det handler blant annet om at internasjonale spilleregler vedtatt av FN, som havretten, følges og respekteres. Dette er grunnlaget for suvereniteten til vår verdiskapning fra våre to største næringer: Offshore og sjømat.

Tybring-Gjeddes svar på utviklingen er derimot at Norge skal opptre som en stum tjener som serverer te til de store og gjør minst mulig ut av seg. En slik selvutslettende norsk utenrikspolitikk bør være fullstendig uaktuell.

I en situasjon hvor stormaktene i verden har sviktet å vise lederskap i en rekke globale spørsmål, er det riktig at Norge er tydelig på hva vi står for. Det gjelder både hva våre realpolitiske interesser er, og hvilke verdier og samarbeidsformer vi mener verden er best tjent med.

FNs sikkerhetsråd er det eneste organet med sanksjonsmakt i spørsmål om global sikkerhet og stabilitet. Dette er grunnleggende spørsmål som kommer før alt annet. Rådet er ofte blokkert, noe som gjenspeiler viktigheten av rådet og at maktpolitikken i verden spiller direkte inn her.

Desto viktigere er det at Norge med vår tradisjon for å løse konflikter, vår realpolitiske innstilling kombinert med et tydelig verdikompass, får sette vårt avtrykk på arbeidet i rådet. 

Les også:

Tags