Tilleggserstatning til tidligere kostskoleelever

Tidligere kostskoleelever i Canada vil få yttereligere erstatning fra staten. Ekstraeerstatningen vil være øremerket utdanning.

Den canadiske sannhets-og forsoningskommissjonen kommer med et løfte om at tidligere First Nations-, metis- og inuittelever og noen av deres familier vil få en erstatning i tillegg til den de allerede har fått på grunn av deres opphold på fryktelige kostskoler, opplyser Kalaallit Nunaata Radioa.

I 2008 gikk den canadiske regjeringen ut og ba urfolk om unnskyldning for de overgrepene de ble utsatt for i kristne kostskoler fra 1870-tallet til og med 1970-tallet, rapporterer NRK Sápmi.