Viktig å markere revir i nord

Den norske forsvarsledelsen bør ta seg en tenkepause, mener Kjell Magne Bondevik. (Foto av forsvarets Bell-helikoptre: Wikimedia commons.)
-Når det gjelder militær tilstedeværelse i nord tror jeg forsvarsledelsen bør ta en tenkepause. Det er viktig at Norge markerer revir i nord, sier tidligere utenriks- og statsminister Kjell Magne Bondevik.

-Når det gjelder militær tilstedeværelse i nord tror jeg forsvarsledelsen bør ta en tenkepause. Det er viktig at Norge markerer revir i nord, sier tidligere utenriks- og statsminister Kjell Magne Bondevik.

Bondevik er opptatt av at Norge ikke blir overkjørt av stormaktsinteresser i nordområdene. Han viser til at forholdet til Russland er endret siden man valgte å flytte norske forsvarskrefter sørover.

Fredelig Russland

-Flyttingen var jo delvis økonomisk begrunnet, det norske forsvarets oppbygging var veldig dyrt, og det hadde også en sikkerhetspolitisk side. Den kalde krigen var over, og Russland ble oppfattet som en fredelig nabo.

Nå har det skjedd en utvikling, der forholdet til Russland har kjølnet betraktelig i hele vesten, så jeg tror den norske forsvarsledelsen skal ta en tenkepause og kanskje revurdere strategien, uten at jeg vil tilbake til en ny «kald krig».

Ikke i skvis

Den tidligere stats- og utenriksministeren mener at Norge må markere revir i nord, ikke la seg overkjøre, eller komme i skvis mellom stormaktene.

-Den økende interessen for nordområdene er i og for seg positiv for Norge. Ikke minst i Barentshavet, der det trolig finnes store petroleumsforekomster. Dette er selvsagt også veldig viktig i et klimaperspektiv, og her må Norge være sterke og opptre balanserende.

Berømmer Støre

Norge må markere seg, noe de som har kommet etter meg også har gjort. Jonas Gahr Støre var særlig opptatt av nordområdenes betydning, og klarte for eksempel å få sekretariatet til Arktisk råd lagt til Tromsø. Slike ting er viktige, også symbolsk. Jeg vil gi honnør til Støre for det arbeidet han gjorde der.

Kina må med

-Og Kinas rolle i det hele?

-Når jeg snakket om stormakter i sted, var det særlig med tanke på Russland, EU og USA, men også Kina. Kina, som den økonomiske stormakt de er, må jo være med på alle løsninger som har med klima, miljø og ressurser å gjøre, og dette er sentrale punkter for nordområdenes utvikling.

At Kina er sterkt interessert, også i Arktisk råd, er i seg selv positivt, men også sikkerhetspolitisk utfordrende. Igjen: Norge må bidra til balanse, Kina kan og skal ikke avvises, men må behandles med en gjennomtenkt politikk fra Norges side.

Og i en fornuftig politikk, der er Kina med.

Miljøberedskap

-Både Stein Ørnhøi og Kåre Willoch har tidligere pekt på utfordringene som ligger i økt skipstrafikk i nord, og langs norskekysten, etter som isen smelter.

-Ja, og dette vil bare øke behovet for kontroll i våre farvann. Da snakker jeg både om kontroll av at skipene som seiler har fredelige hensikter, og ikke minst om den økte faren for ulykker og uhell. Vi må ha en sterk miljøberedskap på plass.

Uvitende EU

Det er vesentlig at vi ikke sier nei til disse utfordringene. Den økte interessen er positiv, det gir store muligheter og store utfordringer. Å lukke øynene for dette nytter ikke – og har aldri vært noen god strategi. Norge må være aktive.

Bondevik forteller om irritasjonen som ble skapt da EU-kommisjonen i sin tid beskrev Arktis som et nærmest lovløst område.

Internasjonal rett

-Dette var provoserende for mange, og vi hadde en lang dialog med EU, der vi ikke minst påpekte gjeldende rettsgrunnlag – for eksempel havretten. Selv om kunnskapsnivået nok er noe høyere nå, er det fremdeles viktig med informasjon og opplysning. 

Det er viktig å fremheve og presisere internasjonalt rettsgrunnlag overfor alle parter som nå viser interesse for nordområdene, sier Kjell Magne Bondevik.


Tidligere stats- og utenriksminister, nå leder av Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, Kjell Magne Bondevik. (Foto: Oslosenteret).
Tidligere stats- og utenriksminister, nå leder av Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, Kjell Magne Bondevik. (Foto: Oslosenteret).

Tags